Læs Op

Forberedelsen af erhvervspraktikken

Flere måneder før du skal i praktik, skal du opstille en liste af job, som du godt kunne tænke dig at komme i praktik i. Hvis du slet ikke har nogle ideer til jobs eller kun ganske få, kan du få hjælp af hjemmesiden MinFremtid. Her kan du anvende SELEKT og SPOR til at finde en erhvervspraktik. Du skal bruge dit UNI-login for at anvende siden. Du kan også anvende et licensnr. Det kan du få hos din klasselærer eller uddannelsesvejleder. Du kan uden kode gå ind på Uddannelsesguiden.
Er det helt umuligt for dig at opstille en liste, så kan dine forældre, din klasselærer eller din uddannelsesvejleder hjælpe dig.

 

Tag listen med mulige praktikemner med hjem og snak med din familie om, hvor du kunne komme praktik. Tag kontakt – helst personligt – til en virksomhed og spørg, om du kan komme i praktik der. Hvis du får en positiv tilbagemelding, så sørg for at få alle de oplysninger om firmaet overført til tilmeldingsblanketten.


Er det helt umuligt for dig at skaffe en praktikplads, så kan din uddannelsesvejleder måske hjælpe dig med at finde virksomheder, som du kan spørge. Endvidere har UU-Roskilde mulighed for at hjælpe. Du skal udfylde en tilmeldingsblanket med mindst 3 ønsker. Det ene ønske skal være et af de nemme praktikønsker.

Listen over de nemme praktikønsker finder du her på denne side. Tryk her.

 

Det er vigtigt at aflevere praktiksedlen til tiden.

Tilmeldingssedlen skal være underskrevet af den ene af dine forældre(værge) og af din klasselærer. Du skal også have tid til at forberede din praktik og UU-Roskilde skal have tid til at udfylde de relevante papirer til både dig og den virksomhed, som du skal være i.

 

 

Du er forsikret mens du er i erhvervspraktik.

Når du er i erhvervspraktik så er du forsikret gennem Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering. Forsikringen dækker, hvis du beskadiger ting eller selv kommer til skade. Dine private ting erstattes ikke. Det skal din families forsikring dække.

 

 

Senest en uge før.
Find alle de relevante oplysninger om det job du skal have i praktikugen. Du kan bruge Uddannelsesguiden, en søgemaskine på nettet, eller MinFremtid. Din uddannelsesvejleder kan også hjælpe dig med at finde oplysningerne. Læs grundigt om det job, du skal ud i, inden du skal i praktik. Så ved  du, hvad du skal spørge om, når du kommer ud i firmaet.