Introduktionskurser for elever i 8. klasse

Introduktionskurser er et undervisnings- og vejledningsforløb på ungdomsuddannelserne, hvor elever på 8. klassetrin forberedes til valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Valg af introduktionskurser hænger sammen med dit barns overvejelser omkring valg af ungdomsuddannelse.

Introduktionskurserne strækker sig over fire skoledage i samme uge. UU-Roskilde/Lejre har planlagt forløbene med 2x2 dages forløb på ungdomsuddannelserne i området. Den femte (ligeledes obligatoriske) dag er henlagt til et forløb på Roskilde Tekniske Skole.

Formålet med introduktionskurserne er:

  • at dit barn bliver bekendt med en eller flere ungdomsuddannelser på uddannelsesstedet
  • at dit barn stifter bekendtskab med de praktiske og teoretiske dele i uddannelsen
  • at dit barn får et realistisk billede af, hvilke krav der bliver stillet på uddannelsen
  • at dit barn oplever uddannelsesstedet ved at møde lærere og elever i deres daglige miljø

Dit barn skal på introduktionskursus på to forskellige ungdomsuddannelser, og det ene valg skal være en erhvervsuddannelse eller et erhvervsgymnasium (HHX eller HTX).

Følgende uddannelsessteder i UU-Roskilde/Lejres område tilbyder introduktionskurser:

Erhvervsuddannelser:

Erhvervsgymnasier:

Almene gymnasier (STX):

Herudover kan der i enkelte tilfælde være mulighed for at komme på introduktionskursus på andre uddannelsesinstitutioner.