Læs Op

Ungenetværket - Roskilde

 

Gruppen består af aktører, der har med unge op til 25 år at gøre.

 

UU-Roskilde, TCR-Tiendeklassecenter Roskilde, VUC, Roskilde Sprogcenter, Jobcenter-Roskilde, Skoleafdelingen i Roskilde Kommune, Roskilde Ungdomsskole, Roskilde produktionsskole, Roskilde Handelsskole, Roskilde tekniske Skole, Uddannelsescenteret i Roskilde.

 

Ungeindsats er et lederforum (’tænketank’). Kommissorium er at finde muligheder for unge to-sprogede og andre unge, der umiddelbart efter grundskolen ikke er parate / i stand til at begynde på en ordinær ungdomsuddannelse.

 

Formålet er i fællesskab:

  • at udvikle uddannelsestilbud ud over eksisterende tilbud og hjælpeforanstaltnin-ger
  • at være gensidige sparringspartnere til løsning af de problemstillinger man hver især støder på
  • at afdække behov for nye tiltag overfor de unge, der har vanskeligheder if. ud-dannelse
  • at bruge hinandens erfaringer i forhold til forskellige grupper af unge

Gruppen afholder 2 - 3 møder årligt.